Conferència “Com educar els fills perquè siguin més decidits. Eines per entrenar la iniciativa!”

Conferència “Com educar els fills perquè siguin més decidits. Eines per entrenar la iniciativa!”

Per a personal docent d’Andorra.