Creativitat a l’aula, com promoure-la. Centre de recursos Valls.