En què es basa el Mètode 180 Entrenar per emprendre?

Aquest mètode ha estat dissenyat per Maria Batet arrel de l’experiència de formar centenars d’emprenedors en la seva llarga trajectòria professional. Parteix del raonament que tot procés emprenedor necessita d’una o varies persona/es emprenedora/es, de bones idees i de bons projectes. Hi ha moltes destresses a entrenar per aconseguir millores en cadascun d’aquests apartats. No n’hi ha prou en fer un bon pla d’empresa!

  • Persones emprenedores

  • Bones idees

  • Bons projectes

Elements del mètode 180 Entrenar per Emprendre!

El cos teòric s’imparteix a classe en el format presencial i en el format a distància, es complementa la lectura dels materials amb un conjunt de vídeos formatius.

10 entrenaments

Que es poden realitzar en format presencial o a distància.

Llibreta d'entrenament

Que inclou el programa d'entrenament i permet que cada emprenedor enregistri el seu procés d'aprenentatge.

Carnet d'entrenament

Document físic en el qual es segella la realització de cada entrenament i s'acredit el seguiment de tota la formació.

Material
Vols subscriure’t al meu butlletí electrònic?