Programa de formacions per a equips docents

Tallers

MENTALITAT EMPRENEDORA

Què vol dir formar en emprenedoria des d’un Institut avui? Aquest és el punt de partida del projecte que us presento. Mentalitat emprenedora vol ser un programa que impacti molt més enllà  d’una matèria, d’una aula, d’un grup de joves. Vol ser TRANSFORMADOR pel conjunt de persones que en formem part. Però també vol aportar agilitat, eines, mètodes, exemples, pràctica, joc, diversió, aprenentatge…

 

PROGRAMA ADREÇAT AL PROFESSORAT.

IRREPETIBLE

Cada persona és singular i irrepetible. En bona mesura, la nostra capacitat de tenir idees originals parteix justament d’aquesta singularitat Irrepetible vol ser un taller per al l’IES que permeti els joves descobrir una nova mirada al món de la creativitat. A través del joc, del descobriment, de la reflexió, d’alguns continguts i de la pràctica, obtindran un conjunt d’eines per treure el màxim profit de la seva pròpia creativitat.

 

 

PROGRAMA ADREÇAT ALS ALUMNES.

VISUAL THINKING

El visual thinking (pensament visual) comprèn un conjunt de m todes, tècniques i recursos visuals per presentar idees, mostrar resultats, fer anotacions gràfiques o fomentar el treball col.laboratiu. Crea composicions visuals expressives que converteixen en simple la informació complexa. És una eina d’extremada utilitat pels docents, per prendre notes, per captar l’atenció, com a element motivador i sobretot per millorar la comunicació.

 

PROGRAMA ADREÇAT A PROFESSORS I ALUMNES.

Conferències

EMBOLICA'T PEL TEU FUTUR

Un taller experiencial on els joves descobriran a travé s de la metàfora de les teles acrobàtiques els valors fonamentals del fet d’emprendre i les les habilitats essencials. Tota l’activitat està conduïda per Maria Batet i a través de la paraula i també dels seus dibuixos anirà lligant els diferents arguments. En acabar haurà quedat constància a partir d’un mural dibuix de tota la sessió. La fotografia al costat del dibuix serà el material resum que s’emportaran els assistents.

 

PROGRAMA ADREÇAT ALS ALUMNES.

SENSE OPTIMISME NO HI HA EMPRENEDORIA

Aquesta conferència vol mostrar una visó de l’optimisme més com a una actitud davant la vida i les situacions professionals que com a una manera de ser. L’objectiu és aportar coneixements i eines pràctiques per entrenar i millorar l’optimisme en la nostra pròpia vida personal i professional. Parlarem de l’optimisme “intel.ligent” que fuig d’una visió simplista del “tot anirà bé ”, i aposta per educar actituds del tipus “veig que me’n puc sortir”.

 

PROGRAMA ADREÇAT ALS ALUMNES.

Altres programes

CHALLENGE EMPRENEDOR

L’objectiu d’aquesta proposta és acompanyar l’equip del centre en la celebració d’un CHALLENGE EMPRENEDOR,  és a dir la solució d’un repte que plantegi una empresa del territori. Aquest és primer document de treball per tenir una base que permeti debatre i construir amb l’equip impulsor de l’Institut Partim de la base de que l’aprenentatge a partir d’un CHALLENGE permet:

 •  Aprendre més enllà de l’aula
 •  Un aprenentatge compartit: alumnes/docents/empresa
 •  Desenvolupar habilitats necessàries del SXXI
 •  Un espai d’aprenentatge que permet experimentar
 •  Una forma de promoure tant el pensament crític com el creatiu
 •  Ens importa tant el resultat com el procés

Per tal de treure el màxim profit de l’experiència proposo treballar en tres moments:

 • Moment 1, l’abans
 • Moment 2, ChallengeDay
 • Moment 3, el després

 

PROGRAMA ADREÇAT ALS ALUMNES.

BUS DE LES IDEES

Un viatge curt, a un municipi veí, per veure i conèixer l’experiència d’altres docents emprenedors.. Formació, ràpida i àgil en el bus, contactes entre els viatgers, descobriment de detalls, mirada oberta i encuriosida. Una suma de factors que converteixen “El bus de les idees” en una vivència formativa altament transformadora. Aprendre a tenir la mirada creativa. El primer dels aprenentatges Quan els emprenedors van pujar al bus van tenir una primera formació ràpida que els feia tres suggeriments valuosos: la necessitat de fixar-se en els detalls i veure més enllà. Qualsevol detall d’un negoci (encara que no tingui res a veure amb el teu) pot ser suggerent pel teu, siguin temes d’organització, de comunicació, de decoració… Fer-se preguntes permanents del tipus “com podria aplicar això al meu negoci?” I el tercer dels suggeriments és anotar idees, paraules, elements que en aquell moment siguin inspiradores per, després a casa, fer un bon repàs del que hem viscut.

 

PROGRAMA ADREÇAT A PROFESSORS.

TALENT EMPRENEDOR

Aquest és un programa que vol seleccionar els joves que ja mostren una habilitat i motivació emprenedora i fer-los participar d’una formació específica que potencii el seu talent incipient. Contempla:

 • Formació
 • Apadrinament per part de persones emprenedores de l’entorn
 • Cafès emprenedors
 • Un dia en la vida de…

 

PROGRAMA ADREÇAT ALS ALUMNES.

ENTRE CENTRES

En aquests moments hi ha un gran nombre de centres de FP a tot Catalunya treballant l’emprenedoria. La realització d’un programa entre centres, tant de formació del professorat, com d’organització de concursos, de reptes, d’intercanvi de joves etc, és una possibilitat del tot factible. La proposta “Entre Centres” consisteix en el disseny i la implementació  d’un programa de col laboració a mida dels que hi participin.

 

PROGRAMA ADREÇAT A PROFESSORS I ALUMNES.