Archive

Què vol dir formar en emprenedoria des d’un Institut avui? Aquest  és el punt de partida del projecte que us presento. Necessitem qüestionar-nos el que sabem d’emprenedoria, imaginar que  ens agradaria aconseguir, fer-nos moltes i bones preguntes, generar un imaginari compartit i només després de tot això buscar com fer-ho. Mentalitat emprenedora vol ser...