20 idees per resumir què aporta a l’educació la formació en emprenedoria.

20 idees per resumir què aporta a l’educació la formació en emprenedoria.

Fa poc més de tres anys vaig conèixer un bon nombre de mestres i professors i professores interessats en aprendre sobre emprenedoria. Era a l’estiu i en el marc d’un curs que la Fundació Escola Cristiana havia organitzat.
La materia d’emprenedoria generava una certa recança en alguns, curiositat en d’altres, escepticisme en molts.
Ahir, els mateixos organitzadors van celebrar la II Jornada d’emprenedoria. Amb molt encert van triar quatre experiències de quatre centres diferents que mostraven evidències de com havien educat i entrenat la competencia emprenedora a primària, secundària obligatòria, cicles formatius i batxillerat.


I alhora, es feia palesa la gran quantitat  d’eines i metdologies que existeien per avançar en aquesta formació. La Fundació Escola d’Emprenedors, Junior Achivement ,el projecte d’Educaixa sobre emprenedoria i la metodologia de la Fundació Trilema- Fundació Príncep de Girona van ser les més anomenadoes i utilitzades pel professorat.
En la taula final hi erem presents representants d’aquests quatre metodologies. Jo ho feia en nom de la Fundació Trilema, amb qui he col.laborat en la formació del professorat.
En la taula final ens preguntaven què aprota l’empreneoria a les escoles. Mentre escoltava les experiències vaig anar recollint 20 reflexions que crec que sintetizen la meravella d’experiències i l’excel.lència professional dels docents allà presents: 

1- La formació del professorat és un pilar fonalmental per introduir l’emprenedoria a les aula.

2- Cada professor/a s’ha de fixar un objectiu molt concret sobre quines habilitats emprenedores vol que els seus alumnes aprenguin o entrenin (alguns triaven la comunicació, d’altres el teball en equip, d’latres l’habilitat de detectar problemes…)

3- Educar l’emprenedoria vol articular un projecte, treballar per projectes. No cal quee siguin grans i ambiciosos projectes

4- Interrelació: mai l’emprenedoria és una experiència aïllada d’aula. Necessita de la interrelació entre professorat, o pares i mares, o d’altres aules, o d’altres escoles….Poden variar els agents, però no la necessitat de fer xarxa.

5- Avaluació: cadascuna de les experiències posava molt èmfasi en com han avaluat la competencia emprenedora ( amb rúbriques, dianes,….)

6- Valors: educar emprenedors vol dir educar persones i per tant educar valors

7- Habilitats i destreses: l’autonomia, el lideratge, la innovació i les habilitats empresarials, i la creativitat, i el treball en equip i l’habilitat comunicativa es treballen explícitament en tots els projectes presentats

8- Tots ells diferencien amb claredat la cultura emprenedora de la cultura empresarial

9- Formar en competencia emprenedora demana ACTITUD, OBESRVACIÓ, CREATIVITAT, HABILITATS I VALORS

10-La competència no s’ensenya, s’ENTRENA.

11-Veure exemples de joves emprenedors i que els alumnes els coneguin, és una bona manera d’educar la competencia.

12-L’ENTORN ofereix una gran quantitat  de recursos, d’estímuls, d’eiens que fan molt més fàcil i rica la tasca educativa. Cal només obrir les portes de l’aula

13-Tots ells van demostra la VESSANT SOCIAL de l’emprenedoria, a través de l’aprenentage servei en alguns cassos i en tots per la sensibilitat en triar els temes dels projectes.

14-Tenir un projecte emprenedor ajuda a posar en valor moltes de les coses que ja es fan en el mateix centre .

15-La competencia emprenedora demana metodologia i rigor pedagogic

16-Existeixen una gran quantitat i diversitat d’eines per formar en aquesta competencia.

17-És necessari que l’eduació emprenedora etigui integrada en el currículum


18- Tots ells han incorporat noves metodologies d’aprenentatge quan treballaven la competència emprenedora (ABP, APS, intel.ligències múltiples,…)

19- Tots els projectes partien d’activitats altament motivadores pels alumnes i també pel propi professorat.

20- Tots els professors que anaven al capdavant dels projectes eren bons professionals, però sobretot GRANS EMPRENEDORS, i si a l’inici no ho eren, s’hi van anar tornant!