octubre 2012

No en fem res de tenir un bon projecte si no som capaços de comunicar-lo. Fins aquí tots d'acord, cert?Sota aquest exercici de comunicació hi ha molts elements a tenir en compte. Però podem separar la comunicació del projecte de la de la persona que...

Quan fa molts anys vaig començar a treballar en l'àmbit de l'emprenedoria, vaig destinar molt temps i esforços a aprendre a dominar els diferents àmbits d'un pla d'empresa.Una mica de màrqueting, de finances, de formes jurídiques, d'operacions, elements indispensables per construir un bon document que...