7 eines per educar la concentració

7 eines per educar la concentració

Parlarem de concentració i de la gran dificultat que té avui aconseguir-la. Ho és pel adults i encara més pels joves. Però justament perquè la concentració és la porta d’entrada de l’aprenentatge, val la pena dedicar esforç a ajudar els joves a canviar petites coses del seu voltant que els facilitin la concentració i per tant la seva capacitat d’aprendre així com la millora de l’eficàcia del temps que dediquen a l’estudi.

Però aquests consells ens serveixen a tots aquells que volguem aconseguir una estona de màxima concentració per escriure, per llegir, per aprendre, i per fer.

El psicòleg Mihaly Csikszentmihaly en explica en el seu llibre”Flow”, que el nostre cervell necessita 20 minuts ininterrumputs de concentració per entrar en un estat de màxima eficiència. El que ell anomena fluir és un estat en el qual la persona se sent completament absorta en una activtat que amb la qual disfruta i que mentre la fa el temps vola, i les accions els pensaments, i els moviments se suceixen uns amb altres sense pausa. Quan una persona està en flow, ens diu el psicòleg, experimenta una enorme satisfacció.

Com ajudar doncs els joves a que es concetrin en allò que tenen entre mans:

1-Voler-ho: el primer pas per a millorar ha de venir de la voluntat de fer-ho. Els podem ajudar a fer-los veure que amb el mateix temps poden aconseguir millors resultats. Però són ells els qui han de manifestar la voluntat d’introduir alguns canvis en les seves rutines i maneres de fer.
Ajudem-los a verbalitzar el per què veuen necessari millorar la seva concetració.

2- Apreciar millores: han d’establir algun sistema de mesura que els permeti apreciar que han millorat quan han introduit aquests petits canvis. Imaginem que han d’estudiar un exàmen molt llarg i els ajudem a utilitzar la tècnica pomodoro. Consisteix en fer una llista de tot el que cal estudiar i començar per a una cosa concreta, A continuació es posa un temporitzador que avisa quan han passat 25 minuts. Durant aquest temps cal estudiar sense interrupcions. Quan sona l’alarma s’atura l’estudi durant 5 minuts. Així successivament 4 vegades….Després es pot fer una aturada més llarga.
Han de poder veure com la seva capacitat de concentració i aprenentatge ha millorat utilitzant algun dels mètdoes que els hem proposat.

3- Marcar-se objectius, ben definits, realistes i que tinguin una mica de dificultat però no molta

4- Una llibreta on apuntar totes les tasques a realitzar.

5- Un lloc de treball tranquil i ordenat.

6- Ensenyar-los a fer microtasques. És semblant a la tècnica pomodoro. Es tracta de desgranar una gran tasca en tasques més petites i marcar-se com a objectiu, anar assolint petits reptes.

7- Evitar les interrupcions. Una estona sense el mòbil aprop és un dels objectius a aconseguir per millorar la concetració.

Si estan disposats a incorpar aquestes rutines en el seu dia a dia, milloran segur, la seva productivitat. 


Som el que repetidament fem, l’excel·lència no és un acte puntual sinó un hàbit.
Aristòtil