7 elements màgics de la comunicació educativa per l’aprenentatge

7 elements màgics de la comunicació educativa per l’aprenentatge

Il.lustració Antònia Bonell
Educar és sobretot comunicar. Els qui ens dediquem a la tasca docent necessitem d’aquesta habilitat per aconseguir l’aprenentatge. Aprenem de moltes maneres diferents, però ho fem d’un mestre, quan aquest “sap” i a més “sap comunicar-ho”.

He triat com a títol per aquest post “la màgia de la comunicació” perquè crec en la potència d’un bon missatge quan aquest és transmès amb convicció,  entusiasme i també amb rigor pedagògic i didàctic.


Si per un moment   tinguéssim un barret de copa d’on poder treure 7 elements que transformessin la comunicació educativa en màgica, (entenent per màgica, efectiva per l’aprenentatge) quins triaríem? 

El primer dels elements és EXPLICAR EL MOTIU, és a dir  aportar un “per què”. Les probabilitats d’aprenentatge augmenten considerablement si som capaços de fer entendre què aportarà el  que estem explicant a les persones que ens escolten.


Un segon element podria ser la CLAREDAT DE L’ESTRUCTURA DEL MISSATGE. Si l’objectiu és que ens escoltin i entenguin, resulta clau articular l’explicació d’una forma molt ben estructurada, i fer visible (amb els mitjans amb els quals cada docent se senti més còmode) el camí de l’aprenentatge. És a dir, que l’alumne vegi d’antuvi, quin camí seguirem per aportar nous coneixements.

Buscar el DIÀLEG amb els que escolten. El que parla ho fa amb la veu, però els que escolten parlen amb la mirada. Un docent que vulgui millorar la seva habilitat comunicativa, necessita dominar l’art de mirar, de no excloure ningú amb aquesta eina tant potent. La mirada inlcou, acarona,  fa sentir partícep d’un grup i membre d’un equip. O per contra, la negació de  la mirada, exclou, allunya i finalment talla de forma dràstica la comunicació i evidentment l’aprenentatge.

També trauria d’aquest barret l’element de la SEDUCCIÓ, entès com a l’art de convèncer amb arguments sòlids i amb bones raons. Només seduïm quan creiem en allò que expliquem.

No podem parlar de comunicació sense l,element essencial de les EMOCIONS. L’emoció és la porta d’entrada de l’aprenentatge. Si un alumne s’avorreix, si està trist, si se sent exclòs, no aprendrà de la mateixa manera que si aconseguim despertar la seva curiositat, i el fem sentir que ens importa el “què” i el “com” aprèn.

El DESAFIAMENT seria el sisè dels elements, entès com a la millora que podran experimentar els alumnes en acabar el procés d’aprenentatge. Dit d’una altra manera, fer-los veure què seran capaços de fer així que hagin après.

I el darrer dels elements seria la MÀGIA, LA SORPRESA, LA IL.LUSIÓ…..convertir l’acte comunicatiu en una activitat interessant i  divertida que incopori la fantasia  i la curiositat, és garantia d’atenció, i si hi ha atenció es molt més fàcil que hi hagi aprenentatge.

Explicar el motiu, claredat de l’estructura del missatge, diàleg, seducció, emocions, desafiament i sorpresa, configuren la MÀGIA DE LA COMUNICACIÓ EDUCATIVA.