7 Idees per fer créixer les idees

7 Idees per fer créixer les idees

En aquests dearrers mesos he tingut l’oportunitat d’estar amb molts mestes inquiets i amb ganes d’aprendre noves maneres d’ensenyar i estimular la creativitat dels seus alumnes. 

Si fa uns anys costava trobar eines pedagògiques pensades per estimular aquesta habilitat humana, avui, trobem una gran quantitat de recursos per millorar en aquesta praxis.
Vull compartir en aquest post algunes idees al voltant d’aquest aprenentatge
Sir KEn Robinson diu que la creativitat s’aprèn igual que s’apren a llegir, i jo hi afegiria que  si es pot aprendre, es pot ensenyar i s’ensenya entrenant-la, és a dir amb hàbit i amb repetició. No n’hi  ha prou en treballar un dia la creativitat, si de veritat volem que els nostres alumnes siguin persones més creatives caldrà incorporar en les nostres metodologies, eines que estimulin la seva creativitat.


Diuen que la persona creativa no és la que imagina sino la que és capaç de fer imaginar. I aquesta hauria de ser una funció essencial d’un bon docent, aconseguir que els alumnes, imaginin,somiin, pensin, busquin alternatives diferents  i estimulants. Una escola de la curiositat, una escola que fomenti les ganes d’aprendre i de saber.


Vaig llegir una infografia que deia una frase una mica colpidora “Un adult creatiu és un nen que ha sobreviscut“. I és que si bé és cert que l’escola és un lloc extraordinari per aprendre a ser persones creatives, no és menys cert que també pot ser un lloc on es pot desaprendre aquesta creativitat. Un nen o una nena de 7 anys, ben sovint actua més per fer content el seu o la seva mestre/a que no pas per voler mostrar les seves creacions.

I una última frase per pensar és la que ens diu que “Creativitat és pensar en noves idees  i innovar és fer coses noves“. Com a docents cal que busquem noves idees per formar, educar i entrenar, però així que les hàgim trobat, les hem de portar a la pràctica i només aleshores estarem innovant.

Si els nens i nenes, des de ben petits ja mostren una gran creativitat, què podríem fer de de l’escola perquè no la perdin? perquè no adoptin els judicis i prejudicis que tenim els adults i que  fan, sovint, tan difícil ser persones més creatives?

1- ESPONTANEITAT, quan són petits, tenen una gran espontaneitat que van perdent a mesura que la nostra insitència per fer d’ârbitres els va “tallant les ales”.
2- DONAR INSTRUCCIONS MÉS OBERTES, és molt freqüent a l’aula conduir de forma molt uniderccional les diferents tasques a fer. Si les instruccions són més obertes trobaran camins diferents per fer una mateixa cosa.
3-POSSIBILITAT DE TRIAR….per què en comptes de marcar, per exemple, totes les tasques a fer en referència a un tema, no els en mostrem 5 i els deixem que triin les 3  que més els agradin i facin només aquelles.
4- QUÈ PASSARIA SI….? preguntes que incorporen aquest encapçalament, porten a respostes més provocatives, més agoserades i sovint, força més interessants i imiaginatives. Acostumem-nos a incorporar preguntes que provoquin, que saccegin, que els facin sortir de la manera rutinària de pensar.
5- INVENTAR, introduir elements que els facin inventar situacions , els estimula a fer servir una altra destresa de pensament que només es millora des de la pràctica.
6- FLUIDESA, que consisteix en fer-los buscar moltes idees, estimular la generació ràpida de noves pensades i que aquestes siguin quantitativament importants. No importa en un exercici com aquest la qualitat sinó  que sobretot busquem la quantitat.
7-DIVERGÈNCIA: fomentar que treballin un pensament divergent, que és contrari a la resposta única. És el pensament que propiciem quan, per exemple, planteges, en un partit s’han marcat 5 gols, quin pot ser el resultat?…..

Aquestes 7 idees poden ajudar els nostres alumnes a que tinguin moltes, infinites i orignals idees, aquest pot ser un camí perquè no desaprenguin la creativitat que tenen des que són molt i molt petits.