Aprendre del 2019 per millorar el 2020

Aprendre del 2019 per millorar el 2020

Darrerament, en els entorns empresarials, especialment vinculats al món del software sentim parlar molt de les metodologies àgils. Aquesta forma de treballar està pensada per desenvolupar projectes complexes on o bé no tenim tota la informació necessària des de l’inici o bé no podem planificar amb detall el desenvolupament del projecte.

També es basa en els principis de col.laboració i participació activa de tots els membres d’un equip, fomentat l’aprenentatge i la capacitat de desenvolupar tasques de forma activa i sovint amb la participació activa del client final.

Podem pensar que aquesta forma d’actuar queda lluny dels emprenedors/es o del qui tenim negocis unipersonals. Justament en aquest bloc de final d’any vull servir-me d’algunes de les eines d’aquesta metodologia per fer balanç.

L’agilitat es caracteritza per l’adaptació permanent als canvis constants. Petits i grans estem immersos en aquesta frenètica carrera del mercat. Tot evoluciona, tot canvia i d’això n’hem d’aprendre i fer-ho ràpid.

Una de les accions que l’agilitat ens proposa és fer RETROSPECTIVA. Vol dir aturar-nos, analitzar, abordar accions de millora i aprendre. Aquest moment de l’any em sembla especialment necessari per fer això. I fer-ho amb algunes eines que poden aportar rigor en la nostra anàlisi.

Què és una retrospectiva?

En la metodologia àgil, la retrospectiva es defineix com a una o unes reunions de final de projecte o de final d’etapa per aprendre i millorar. Però és evident que podem adoptar aquesta manera de fer tant a la nostra vida personal com professional sigui quin sigui l’àmbit d’aplicació.

És important tenir en compte que les retrospectives han de ser positives i actuar com a catalitzadores de canvi i no convertir-se en una simple anàlisi de problemes.

L’estrella de mar, la més famosa.

Hi ha moltes maneres de fer la restrospectiva i us n’explicaré unes quantes, però volia començar per la més famosa i coneguda, és la que porta per nom estrella de mar. Convé fer-la d’un forma ben visible, en un gran full per exemple penjada a la paret i anar pensant cadascuna de les preguntes que respondrem amb post-it de colors. Dibuixem una gran estrella de mar amb cinc punxes i ens fem 5 grans preguntes:

Continuar fent, pensa en coses bones que han agradat del teu projecte, negoci o empresa. És un moment per pensar que perdríem si deixéssim de fer alguna de les coses que funcionen bé.

Menys de, escriurem aquí aquelles pràctiques que no ens estan ajudant com s’esperava o que senzillament no són útils en les circumstàncies actuals

Deixar de fer, són senzillament aquelles coses que directament entorpeixen, i no aporten cap valor.

Més de, parlem aquí de pràctiques que hauríem d’intentar més o que no estem aprofitant al màxim.

Començar a fer, aquí suggerim coses noves a provar.

Informe meteorològic, prendre el pols de forma divertida

Aquesta senzilla dinàmica vol plasmar el nostre estat d’ànim en relació al projecte simulant la meteorologia.

També de forma visible podríem fer una graella de dues columnes posant en la primera columna allò que volem valorar del que ha estat el nostre any 2019. Suggereixo: nous clients, nous productes o serveis, presència en xarxes socials, innovacions de l’any, … i en la columna de la dreta podem dibuixar un sol, un sol amb núvols, núvols, núvols amb pluja, vent, tempesta….

La metàfora ens permetrà fer aquesta visualització.

Opinar com ho fem a Amazon

 L’exitosa plataforma de venda on line, Amazon, se serveix de les estrelles per puntuar. Es tracta doncs d’agafar aquest sistema per avaluar.

Imagina que llistes totes les novetats que has incorporat enguany al teu porfoli de vendes. Podries al costat puntuar amb estrelles la valoració que en fan els teus clients o tu mateix/a.

Retro casament. L’antiga costum anglosaxona, una cosa vella, una nova, una prestada i una blava

Manllevem aquesta costum en els casaments per adaptar-la a la valoració del nostre any.

Una cosa vella: fem un feedback positiu o una crítica constructiva d’una pràctica ja establerta

Una cosa nova: fem feedback positiu o crítica constructiva d’un experiment en curs

Una cosa prestada: busquem una nova idea d’algun negoci o organització que puguem implementar pel 2020

Una cosa blava: buscarem aquí algun aspecte que bloquegi o que sigui origen de conflicte

La línia del temps , per construir la nostra història

La nostra memòria es fugissera. Aquesta eina ens ajudarà a posar en valor el més important del nostre any apunt d’acabar. Dibuixa una línia horitzontal ben visible. L’inici és l’1 de gener de 2019 i finalitza el 31 de desembre de 2019. Serveix-te de post-it de colors per col.locar en aquesta línia les fites més importants personal i professionalment que has aconseguit.

Afortunadament……

Agafa un dos o tres fets que consideris que no han funcionat aquest 2019. Redacta’ls començant la frase amb la paraula “afortunadament……i segueix-la explicant alguna cosa que hagi succeït justament perquè prové d’un fet desafortunat. Per exemple: he perdut un client important……afortunadament m’ha obligat a pensar de forma més estratègica en nous productes

Desig concedit

Una fada et concedeix el desig d’arreglar durant la nit el teu problema més gran a la feina. ¿quin és aquest desig? Seguim: arribes a la feina i és evident que la fada ha passat i t’ha concedit el desig. ¿Com ho notes? ¿Què veus diferent? Pensa ara quines accions podries fer per aconseguir fer realitat això que has imaginat.

I per acabar, si haguessis de triar 4 paraules en positiu que volguessis que t’acompanyessin durant el 2020, quines serien? ….cuida les paraules que tries i elles cuidaran de tu!

Molt bon 2020!!!!!!