com vas de creativitat?

com vas de creativitat?

Estic del tot convençuda que vivim millor en la incertesa quan som capaços d’imaginar, veure i crear alternatives i possibilitats a la situació que ens preocupa i amoÏna. Avui comença un nou curs ple de dubtes i de temors. I no parlo només de curs escolar sino també de curs laboral. Per a molts el mes de setembre representa un “retornar a la normalitat” Una normalitat que enguany és menys normal que mai i això fa que la visquem amb incertesa i de vegades por.

Abandonar-nos a aquest sentiment no fa més que engrandir-lo. Podem actuar d’una forma molt més proactiva i per tant positiva si posem en funcionament el nostre pensament creatiu. Per entendre com funciona aquest pensament, suggereixo “trencar el concepte” en conceptes més petits i més tangibles.

En la imatge pots veure 8 habilitats que contribueixen a la millora de la nostra creativitat. Pregunta’t “com vas de creativitat?” en cadascun dels apartats que veuràs dibuixats en la imatge. Valora’ls de l’1 al 5, si marques l’1 significa que no t’hi sents gens identificat/da i en canvi el 5 significa que t’hi sents del tot/a reconegut/da.

Quins són aquests elements que condicionens la nostra creativitat:

MIRAR: com observem, quina atenció posem a tot allò que ens envolta, com busquem possibilitats, com mirem la nostra realitat i quotidianitat.

ATREVIR-SE: quina capacitat tenim de pensar i posar en funcionament idees que siguin diferents, trencadores, disruptives, provocadores.

PROVAR: experimentar, prototipar i provar són actituds creatives.

ESCOLTAR I relacionar-nos amb d’altres persones, amb d’altres idees, amb d’altres maneres d’afrontar la realitat en permet tenir noves visions i no tancar-nos només en les nostres pròpies pensades.

PREGUNTAR: aquí valorem com anem de curiositat, combustible imprescindible de la creativitat.

BARREJAR, COMBINAR I ASSOCIAR IDEES … diuen que les persones creatives són aquelles que tenen la capacitat de combinar de manera diferent coses ja conegudes. Possiblement de totes, aquesta és l’habilitat més característica del pensament creatiu.

FER: hi ha persones que tenen gran habilitat generant idees però el que més els costa és justament triar quina és la bona i sobretot passar del pensament a l’acció.

GAUDIR CREANT: aquesta, és d’alguna manera l’habilitat de la garantia. Si es dona, definitivament seràs una persona creativa. Experimentar satisfacció i plaer mentre generes idees és la millor manera de seguir buscant i trobant.

Si vols millorar la teva capacitat creativa cal saber d’on parteixes i quins aspectes et cal millorar. Amb aquesta eina pots tenir una primera aproximació. I recorda, DAVANT LA INCERTESA, MIRADA POSSIBILISTA!!!!!!!