Creatius com Leonardo?

Creatius com Leonardo?

Micheal Gelben el seu llibre  “Pensar como Leonardo da Vinci” (1999)descriu 7 principis que poden ajudar molt a tohom que vulgui millorar la seva creativitat.
Els anomena en italià i són, segons ell:

  1. CURIOSITA: un comportament d’insaciable curiositat per la vida i una recerca permanent d’aprenentatge continu.
  2. DIMOSTRAZIONE: el compromís de comprovar el coneixement a través de l’experiència, perseverança i la inclinació a aprendre dels errors
  3. SENSAZIONE: el refinament continuat dels sentits , especialment la vista, com a mitjà per arribar a l’experiència.
  4. SFUMATO: una disposició a l’ambigüitat, la paradoxa i la incertesa
  5. ARTE/SCIENZIA: el pensament integral, establir un equilibri entre ciència i art, lògica i imaginació.
  6. CORPORALITA: el conreu de la gràcia, la bona forma física i l’elegància.
  7. CONESIONE: un reconeixment i apreciació per la interconnexió de totes les coses, fenòmens i sistemes.

L’autor ens parla de que justament l,SFUMATO, és el que més caracteritza la persona creativa i que possiblement Leonardo tingués aquest tret en un grau molt més elevat que qualsevol altra persona a la història.
Aquests consells són de bon seguir en els moments actuals!