Creativitat: qüestió d’habitats i d’hàbits

Creativitat: qüestió d’habitats i d’hàbits

L’educació és notícia, ho és per les retallades a les quals està sotmesa, però ho és també perquè bufen vents de renovació, de reinvenció i de recanvi…
Ken Robinson, amb la seva trencadora visió dels sistemes educatius, Seligman amb la seva aposta ferma per la psicologia positiva, Goleman mestre de l’educació emocional, Gardner, pare de les intel.ligències múltiples i JA Marina amb la seva teoria de la intel.ligència generadora i executiva tots ells ens indiquen un camí. Un camí per fer possible que els nens i nenes de l’escola i els joves adolescents siguin capaços de desenvolupar els seus talents i sàpiguen desenvolupar-se utlitzant les seves competències davant de situacions que resultin complexes.
Saber gestionar les seves emocions, saber actuar de forma autònoma, resoldre de forma assenyada situacions problemàtiques, conèixer les pròpies habilitats i  sobretot ser capaços de potenciar la seva creativitat i fomentar-la.
i és en aquest punt en el qual vull fer incís.
Educar en la creativitat vol dir educar en l’hàbitat i en els hàbits. L’habitat el constitueixen tots els elements de l’entorn, l’aula, la disposició de les taules, les parets de la classe, tot allò que fa possible que els nens i joves puguin expressar les seves idees i aquestes siguin reconegudes.
Els hàbits en la creativitat s’eduquen destinant temps a pensar, ajundar als nois a focalitzar bé el  focus creatiu, estimular-los a que forcin el pensament, evitant que es quedin amb la primera idea que els  ve al cap, que segueixin buscant i buscant aquella idea original i creativa….
HABITAT I HÀBITS per desenvolupar la creativitat a l’educació. Necessitem joves que en comptes de fer-se la pregunta de “per què?” es facin la pregunta de “per què no?” o bé “i si…” cal que els joves aprenguin a fer-se noves preguntes per obtenir noves respostes.