Dirigeixes i facilites?

Dirigeixes i facilites?

Dirigeixes o facilites ?
La FACILITACIÓ com a destresa per promoure la CONFIANÇA CREATIVA DEL TEU EQUIP

Reunions llargues, avorrides, poc productives, informacions eternes en format POWER POINT, trobades en que un parla i els altres es limiten a “escoltar”, poca participació, …..
Podria allargar aquesta llista per descriure una situació malauradament molt habitual en moltes organitzacions, petites o grans.

Com fer-ho per aconseguir que les sessions de treball siguin més productives, creatives, dinàmiques i sobretot eficaces?. L’art d’animar una reunió de forma professional té un nom i es diu FACILITACIÓ.
La capacitat d’escoltar, de reformular i clarificar, l’esperit de síntesi, l’art de qüestionar esdevenen les competències essencials per a la persona que vol facilitar el funcionament d’una reunió més que no pas només dirigir-la.
Com el seu nom indica, la facilitació defineix un procés que vol aconseguir fer fàcil una tasca. És cert que hi ha persones que tenen més predisposició natural que d’altres per fer-ho, però en un i altre cas hi ha elements essencials i senzills per aprendre’n i esdevenir cada vegada més un perfil que ajudi a crear un ambient participatiu i a guiar el grup per treure el màxim rendiment d’un treball col·∙laboratiu.
Els canvis que qualsevol empresa ha introduït en els darrers deu anys són innombrables, tant pel que fa als sistemes de producció, com en els d’organització ,els de comunicació amb els clients….en canvi la forma com ens reunim amb els col.laboradors i dirigim les trobades, en bona part dels cassos, s’ha mantingut molt semblant a com es feia fa 20 anys.

Alguns principis que poden ajudar a dirigir de forma diferent:

  • Construir entre tots per evitar el síndrome del castell de sorra. Que no és altre que el que es dona quan tu has construït un castell a la sorra amb molt esforç i durant molt temps i en el moment de compartir-lo amb els altres, vas rebent crítiques i crítiques fins que finalment s’ensorra. Quan impliques les parts interessades en la resolució d’un problema els converteixes en ambaixadors de la solució. Jean Michael Briet , expert en creativitat, va escriure l’equació E=QxA8…i que ve a dir que l’eficàcia (E) d’una idea és igual a la seva qualitat (Q) multiplicat per l’adhesió (A) elevat a 8 que genera
  • La creativitat per tots. La creativitat és una qualitat humana i a l’abast de tothom. Aprendre com activar-la en els teus col·∙laboradors és senzill i tremendament efectiu.
  • Introduir elements VISUALS dintre de les reunions. Transmetre informació de forma visual (dibuixos, imatges, objectes,…) és un mitja per reduir el “soroll” i l’ambigüitat del missatge. Un suport visual difon la mateixa informació a tots els participants. Pots fer servir mapes mentals, decorar les parets amb informacions suggerents, aprendre a fer facilitació gràfica, fer servir imatges…
  • Jugar per treballar millor: hi ha una gran quantitat de jocs per començar les reunions ( els trencagels) que et poden ajudar a iniciar un tema complex i seriós d’una forma diferent. Avui sabem que quan estem contents i ens divertim el nostre potencial creatiu s’allibera. Perquè no intentar-ho?.
  • Un, uns quants ,tots: fes treballar els teus col.laboradors primer de forma individual, després en subgrups i finalment tot el grup gran. Veuràs com les idees és multipliquen i fomentes que tothom hi digui la seva.
  • Regles del joc: qualsevol reunió i trobada ha de tenir unes regles del joc clares i visibles i diferents si es tracta d’una reunió per compartir informació, per construir una estratègia o per generar idees.Aquests són alguns suggeriments que pots tenir en compte per millorar el lideratge de les sessions de treball.
    Esdevenir facilitador és un aprenentatge. Intenta-ho, busca informació, fixa’t com ho fan altres, compta amb col.laboradors i sobretot forma,t! Val molt la pena.