EL COMPROMÍS #VALORSDEMPRENDRE

EL COMPROMÍS #VALORSDEMPRENDRE

El compromís s’aconsegueix quan anem més enllà de les nostres obligacions. Els grans moments de la història han estat fruit del compromís de moltes persones. Per comprometre’s és necessari saber triar en què ens comprometem. És per això que, encara que de vegades sembli que el compromís és contrari a la llibertat, en realitat ens comproetem amb algú o amb alguna fita que hem triat lliurement. El compromís és contrari a la indiferència.


L’emprenedor agafa compromís amb si mateix quan:

 • decideix impulsar el seu projecte
 • dedica esforç i constància en superar les dificultats inherents a posar-lo en marxa
 • persevera en aconseguir els objectius que s’ha marcat


Però emprendre també representa comprometre’s amb els altres quan:

 • s’impulsa un projecte i els qui ens envolten han posat confiança (en forma de suport, de diners, de recursos…) en nosaltres.
 • es buscar l’excel.lència per aconseguir “la promesa de qualitat” que hem fet cap als nostres clients.
 • es compleix amb allò que hem establert en forma de pacte tant amb clients, com amb proveïdors, com amb socis.
 • tenim un comportament ètic i responsable en els nostres negocis.


” El compromiso proporciona consistencia y un esfuerzo entusiasta, el que inevitablemente, proporciona mayores y mejores recompensas”. zig Zaglar

El compromiso se consigue cuando vamos más allá de nuestras obligaciones. Los grandes momentos de la historia son fruto del compromiso de muchas personas. Para comprometerse es necesario saber escoger. Así,  a pesar de que pueda parecer de que cuando nos comprometemos, perdemos libertad, es sólo a partir de esa libertad, cuando realmente escogemos libremente con qué o quien adquirimos compromiso. El compromiso es contrario a la indiferencia.

El emprendedor toma un compromiso consigo mismo cuando:

 • decide impulsar su propio proyecto
 • dedica esfuerzo y constancia en superar las dificultades inherentes en su puesta en marcha
 • persevera para conseguir los objetivos que se ha marcado


Pero emprender también representa comprometerse con otros cuando:

 • cuando se impulsa un proyecto y quienes nos rodena han depositado su confianza (en forma de soporte, de dinero, de recursos…) en nosotros.
 • se busca la excelencia para conseguir “la promesa de calidad” que hemos ofrecido a nuestros clientes. 
 • cumplimos con aquellos que hemos establecido como pacto con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros socios,…
 • tenemos un comportamiento ético y responsable en nuestros negocios