Es pot ensenyar a emprendre?

Es pot ensenyar a emprendre?

Aquesta setmana se celebra per primer cop la Setmana de l’Educació Emprenedora (organitzada per l’ Alto Comisionado para España Nación Emprendedora) Es una iniciativa que vol apropar la comunitat educativa a l’ecosistema de la innovació i es desenvoluparà del  25 al 29 de gener.

Fa més de 12 anys que vaig iniciar-me en aquest món de l’educació emprenedora i des d’aleshores he pogut conèixer un gran nombre d’iniciatives que es fan en l’entorn educatiu i he pogut participar amb equips de professionals diversos amb el que hem desenvolupat diferents models.

Estic del tot convençuda que entrenar la iniciativa, la capacitat de tenir idees i buscar alternatives i tenir la força per traduir aquestes idees en fets, és una de les millors eines que podem donar als nostres alumnes per ensenyar-los a viure en entorns tant canviants i incerts.

Per què és important promoure l’esperit emprenedor dels joves

Sovint pensem que emprendre va de crear empreses. En realitat quan des de l’educació es promou l’esperit emprenedor, no estem parlant de convertir els joves en empresaris sinó de fer-los hàbils i destres per tal que siguin capaços de tenir projectes (de vida) i tirar-los endavant. És emprenedor un jove que prepara un viatge i busca els recursos necessaris per fer-ho possible, o el que per aconseguir tenir, posem pel cas una moto, busca i rebusca com treballar per guanyar els seus primers diners i ho és evidentment el que troba una oportunitat en el mercat i tira endavant el seu negoci. Tots ells han mostrat la seva iniciativa, l seva autonomia i la seva creativitat i la capacitat d’organitzar-se per aconseguir el seu objectiu. Treballar aquestes habilitats és justament el que fa interessant el fet d’incloure l’emprenedoria en les aules de l’educació.

Com s’ensenya a emprendre

S’ensenya a emprendre emprenent. És a dir donant-los la possibilitat de que pensin els seus projectes i els articulin i els presentin.

Tenir espais en el dia a dia de l’aula perquè els joves siguin capaços de detectar necessitats en el seu entorn i pensar possibles projectes que donin solucions a aquest problema els ajuda a entrenar la seva habilitat emprenedora.

Hi ha moltes experiències en aquest sentit. De vegades algunes empreses i/o institucions els plantegen un repte i en equips els joves han de mirar de resoldre’l a través de la ideació d’un projecte.

Altres vegades són els mateixos joves que a partir d’alguna cosa que els agrada molt o a partir d’alguna necessitat que han detectat pensen i desenvolupen el seu projecte.

La importància dels referents

Possiblement una de les coses que més útils és aportar models i referents d’altres joves que han fet de les seves idees els seus projecte de vida. I el referent pot ser d’un projecte empresarial o projecte vital.

Quan els joves veuen models d’altres joves “normals” emprenent projectes mostren sempre molt interès.

Però resulta també útil veure altres joves que hagin mostrar la seva força emprenedora d’altres maneres que no passin necessàriament per la creació d’un negoci. Conèixer per exemple el cas d’un jove que organitza una sortida en bicicleta amb les seves alforges sol en un tour per Catalunya. Com ho fa, com s’organitza,  què aprèn del seu viatge…. és també un bon referent.

Els grans referents professorat i família

Però possiblement els referents més importants pels joves són els que tenen més aprop. El professorat a l’educació secundària té un paper fonamental en el foment de l’emprenedoria. Bona part dels cassos que conec de joves que emprenen projectes en edats tant avançades expliquen la importància que va tenir algun professor/a que els va ensenyar què és això d’emprendre, o que els va fer fer algun projecte emprenedor o senzillament va creure en les seves idees.

I encara té una força més important l’entorn familiar. En un 100% dels cassos de joves que han engegat algun projecte destaquen el suport i ànim que van trobar a casa i que els va empènyer a emprendre.

Centres i entorns emprenedors, llavor de joves emprenedors

Si el professorat,i l’entorn familiar són elements facilitadors de l’emprenedoria, ho són també els entorns en els quals es mou el jove.

Hi ha centres de secundària en els quals es promou la participació dels joves en diferents esdeveniments que els impulsen a preparar projectes. Els propis centres s’involucren en causes que empenyen els seus estudiants a emprendre. Recordo fa pocs mesos en un centre de secundària com es van implicar en la campanya de donació de sang de la Creu Roja i van aconseguir triplicar les donacions de sang en aquell municipi.

I si un centre emprenedor genera més joves emprenedors, està demostrat també que entorns territorials emprenedors generen també més emprenedoria. El cas possiblement més paradigmàtic es el Sylicon Valley que concentra un gran nombre de grans empreses capdavanteres en el sector tecnològic i alhora un gran nombre d,start ups

És evident que resulta més fàcil emprendre en un territori ple d’emprenedors que no pas en un altre on emprendre es considera bé una raresa o bé un símbol d’elevada audàcia.

És molt positiu que les empreses d’un entorn obrin les seves portes als seus joves perquè aquests les coneguin per dintre s’hi familiaritzin i també que les entitats públiques organitzin esdeveniment reptadors en els quals els joves s’hi puguin presentar i aportar els seus projectes.

S’aprèn a emprendre emprenent i la millor manera de fomentar-ho és creant aquest entorns propicis al voltant dels joves.