Escriu els teus objectius i que siguin SMART. El Bloc d’entrenament per emprendre a la vida

Escriu els teus objectius i que siguin SMART. El Bloc d’entrenament per emprendre a la vida

D’una forma més o menys explícita ens proposem, quasi de forma permanent nous objectius. Molts d’ells no passen mai de la fase ” ma’agradaria….” Una bona manera de fer-los “tangibles” és “treure’ls del cap i això ho aconseguim quan els escrivim.
També cal ser curósos/es en com ens formulem aquests objectius, perquè sovint en el “com ” ens els plantegem ja ens autoimposem una trampa. Si no són prou especísfics ni concrets, si no els podem quantificar, si són massa o massa poc ambiciosos,…. Per tot això et suggereixo una activitat del bloc d’entrenament que és mirar-te els objectius amb criteri SMART.
Escriu-los i comprova que segueixen aquests criteris. Això t’ajudarà a aconseguir-los!