Formar persones i no només bons professionals

Formar persones i no només bons professionals

La paraula emprenedoria s’ha convertit en la protagonista del moment actual. Una paraula que, de tant fer-la servir, cansa fins al punt que el seu sginificat queda distorsionat.

I com tantes vegades, l’educació no n’ha quedat al marge. Programes educatius per a fomentar-la, metodologies per aplicar, diversitat de recursos didàctics…i fa poques setmanes la LOMCE ha transformat  l’emprenedoria en el contingut estrella de la nova reforma.

És una llàstima que quan es parla de fomentar l’emprenedoria (paraula polisémica) és faci quasibé de forma exclusiva en la seva accepció empresarial.
L’educació té com a objectiu formar persones que puguin viure en societat, persones complertes i no només bons i bones professionals. És per això, que, a banda d’altres consideracions, parlar d’emprenedoria només o sobretot com a habilitat empresarial, redueix l’educació a un instrument al servei del món laboral. L’educació ha de preparar per a la vida i no només per a una o altra professió.

Tanmateix si imaginem com ha de ser aquesta preparació per a la vida de demà, de seguida ens adonem, que aquests nens i joves d’avui, adults de demà, hauran de fugir de la passivitat, de la docilitat i de l’apatia. I tot això sí que es pot aprendre a través de metodologies que ensenyin a emprendre. Però una emprenedoria entesa com a la virtut del ser i no pas del tenir, com a una manera d’afrontar la vida, amb iniciativa i fent-se responsables i actors del seu propi futur.

Educar en l’emprenedoria vol dir formar persones més autònomes, amb més iniciativa, més flexibles i creatives. I per fer-ho calen metodologies que ensenyin a pensar i a buscar soritdes a les dificultats, mètodes que promoguin la seva fortalesa emocional i els faci més reisitents a la frustración. I tot això, és clar, mentre treballem els continguts curriculars. La competència d’emprendre no substitueix cap contingut, però els complementa de forma extraordinària.
Però possiblement el que més i millor educa l’emprenedoria és l’exemple. Si volem alumnes més emprenedors, la comunitat educativa que l’acompanya haurà de ser més emprenedora.