gameperemprendre

gameperemprendre

gameperemprendre és un conjunt de propostes àgils, fàcils d’aplicar, útils i novedoses pera aconseguir que els i les joves (tant d’educació obligatòria com postobligatòria) aprenguin i sobretot entrenin algunes habilitats essencials en el fet d’emprendre.
gameperemprendre és aplicable a tutoria i a matèries específiques d’emprenedoria, és clar, però pot ser una eina útil per a tot aquell professorat que vulgui incorporar noves metodologies a les seva matèria per aconseguir que els seus alumnes despertin la iniciativa, la creativitat i les ganes de fer.

Paraules clau: creativitat, metodologies, equip, comunicació, projectes, joc, motivació, diferent, innovació, avaluació, eines, preguntes, respostes

Què aporta gameperemprendre?
1-   Eines: aquesta proposta aporta 15 eines útils i directament aplicables a la pràctica docent. Són dinàmiques i jocs contrastats i provats que faciliten tant la tasca educativa com l’aprenentatge significatiu del que es vol transmetre.
2-   Objectiu, fer-ho fàcil, aquest és un dels objectius bàsics, fer més fàcil pel professorat, entrenar habilitats emprenedores.

3-   Avaluar els aprenentatges aconseguits  no només en clau de resultat sinó sobretot en clau de procés. Veure com avancen, comparar-ho amb els nivells prèviament establerts i fer partícips als alumnes de la visualització del seu progrés.

4-   Introduir noves estratègiesque s’han demostrat eficaces fora de les aules, en el context educatiu.


Aquest material ha estat encarregat i elaborat per a l’Ajuntament de Calafell. (per encàrrec de la Regidoria de Treball)

Han participat en la seva elaboració diferents professionals:

La il.lustradora, Antònia Bonell, (http://antoniabonell.blogspot.com.es/) CPgràfic (www.cpgrafic.com), el taller de serigrafia (www.jopintu.com), el disseny i cosit de les carpetes Montse Batet (Enfilades, idees creatives en roba) i jo mateixa com a autora del material (www.valorsdemprendre.org).

A tots ells, moltes, moltes gràcies!!!!!!!
* Ben aviat a la web www.valorsdemprendre.org hi torbareu un espai de descàrrega i compra de materials.