Ho entenc, m’agrada, m’és útil

Ho entenc, m’agrada, m’és útil

Mapa mental fet per dos professors de Batxillerat
per explicar  derivades
 
“Les emocions són la barrera d’entrada de l’aprenentatge”. Ho vaig llegir en el llibre “El aprendizaje basado en el pensamiento” de Robert J. Swartz i d’altres. Em va semblar tant clar, fàcil i cert, que no deixo de repetir-m’ho ni repetir-ho.

Quan entenem un nou concepte, ens agrada i a més li veiem una utilitat, immediatament aprenem i aprenem millor. Malahuradament no sempre es dona així a les aules, perquè sovint pensem que els continguts curriculars són avorrits, no agraden i de vegades no serveixen per a res. Potser nosaltres no ho pensem, però és evident que els alumnes sí que ho fan. Si no som capaços de tocar la seva emoció (perquè els ho hem fet fàcil d’entendre, perquè hem aconseguit que els agradi o perquè ho han vist útil) difícilment aprendran.

Però en això escrit hi ha una gran paradoxa: Com sabem com a professors si han entès, si els ha agradat i si ho han trobat útil?. Si només fem servir una avaluació que gira al voltant de l’examen, que controla els continguts que han memoritzat (de vegades ni tan sols si han entès) i que només té en compte el resultat i no el procés, és difícil millorar la tasca docent i per tant, els resultats de l’alumne.

Les metodologies que respectin els diferents estils d’aprenentatge ( i que tinguin en compte aspectes d’entorn, emocionals, sociològics, fisiològics i psicològics)  en ajudaran a ensenyar millor, però és fonamental que aprenguem, com a docents, a MIRAR MILLOR.

Hem d’entrenar la nostra mirada com observadors, no només d’allò que han après, sinó també i sobretot, saber observar en què són destres, com aprenen millor, què els interessa, què els motiva, com són, com es comuniquen, com es comporten en grup i com entenen.

Aprendre a avaluar diferent, ens ajudarà a ensenyar diferent. Avaluar és saber aplicar una mirada complerta de l’aprenentatge per aconseguir una millora, no pas una nota i arribar a garantir que entenguin, que els agradi, que els sigui útil i perquè només així aprendran de forma excel.lent.