LA COHERÈNCIA #VALORSDEMPRENDRE

LA COHERÈNCIA #VALORSDEMPRENDRE

La coherència té a veure amb la relació entre allò que pensem, diem i fem. La fidelitat amb les idees pròpies i  la integritat, acompanyen la coherència. De vegades les pors, els complexos davant els altres, el fet de voler agradar i ser acceptats, fa que no ens sentim capaços de defensar les nostres idees i que aparegui la incoherència.


En quins moments la coherència és un valor imprescindible per a un emprenedor?

En la tria del  projecte: la idea del projecte ha de ser coherent amb allò que sabem fer, o que ens agrada i per tant motiva molt. Pot també ser coherent perquè tenim una xarxa de col.laboradors que aporten el que nosaltres desconeixem.

En com es dóna a conèixer el producte o servei. Encara que l’objectiu sigui vendre, l’engany o falta de coherència entre allò que prometem i el que realment obtindrà el client a canvi, acaba passant factura. 

En la presència a les xarxes: és recomanable que l’activitat que realitzem en el món digital, estigui aliniat amb la nostra estratègia per crear un marca pròpia sòlida i veraç.

En els diferents aspectes de la  vida: la millor manera per garantir aquesta coherència és simplement mantenir aquest valor davant de les actuacions del dia a dia. 


La coherència és un valor que fa les persones d’una peça!

La coherencia tiene que ver con la relación entre lo que pensamos, decimos y hacemos. la fidelidad con las ideas propias y la integridad, acompañan la coherencia. A veces los miedos, los complejos ante otros, el hecho de querer gustar y ser aceptados, provoca que no nos sintamos capaces de defender nuestras ideas y es cuando aparece la incoherencia

En qué momentos  la coherencia es un valor imprescindible para un emprendedor?

_ En la selección del proyecto:la idea del proyecto debe ser coherente con aquello que sabemos hacer o que nos gusta o motiva. Puede también ser coherente porque tengamos una red de colaboradores que aporte aquello que nosotros desconocemos.
En como damos a conocer el producto o servicio: aunque el objetivo último sea vender, el engaño o falta de coherencia entre lo que prometemos y lo que realmente consigue el cliente a cambio, acaba pasando factura.
En la presencia en las redes: es recomendable que la actividad que realizamos en la red esté alineada con nuestra  estrategia para crear una marca personal sólida y veraz.

– En los distintos aspectos de la vida: la mejor manera para garantizar esta coherencia, es, simplemente practicándola en nuestras actuaciones en el día a día.

L