LA COMPETÈNCIA #VALORSDEMPRENDRE

LA COMPETÈNCIA #VALORSDEMPRENDRE

Competència significa habilitat i destresa en una acció determinada. S’utilitza molt en l’àmbit professional per indicar que una persona coneix bé la seva feina, la fa bé i té ganes de fer-la. La persona competent lluita contra els seus propis límits. La competitivitat és en canvi la millora respecte als altres per voler ser millor que ells.

La competència en els emprenedors:

Podríem pensar erròniament que davant d’un projecte emprenedor el que compta és ser competitiu.És clar que necessitem destacar per sobre dels nostres competidors, però difícilment es pot arribar a assolir-ho si no es practica el valor de la competència, aquell que ens fa eficaços i eficients en la tasca que portem a terme.LA COMPETENCIA #VALORDEMPRENDER

Competencia significa habilidad y pericia en una acción determinada. Se utiliza frecuentemente en el ámbito profesional para indicar que una persona es conocedora de su trabajo, la realiza bien y le pone ganas. La persona competente lucha contra sus propios límites. La competitividad sin embargo, significa la mejora respecto a otros para intentar superarlos.
La competencia en los emprendedores
Podríamos pensar erróneamente que ante un proyecto emprendedor lo que cuenta es ser competitivos. Claro está que necesitamos destacar por encima de nuestros competidores, pero difícilmente lo lograremos si no practicamos el valor de la competencia, aquel que nos ayuda ser más eficaces y eficientes en la tarea que llevamos a cabo.