LA GENEROSITAT #VALORSDEMPRENDRE

LA GENEROSITAT #VALORSDEMPRENDRE

La persona generosa és aquella que experimenta gust i plaer en el fet de compartir objectes, pensaments idees, temps i sentiments amb els altres.
Sovint atribuïm el valor de la generositat al voluntariat i a la solidaritat, perquè possiblement n’és una de les seves expressions més visibles.
Però donat que aquest bloc posa focus en el tema de l’emprenedoria, voldria destacar aquest valor en una manera d’entendre aquesta actitud humana que viu i creix a partir de l’entusiasme.
Mai com ara havia apreciat la generositat del saber, la generositat de compartir idees. Soc conscient de que, explicada així, pot ser bastant menys glamourosa que la que associaciem a la solidaritat, però del tot necessària per aquelles persones que necessiten buscar, compartir, explicar i conèixer noves idees per tirar endavant els seus projectes.
Quan entrenem la creativitat entre mestres, emprenedors, entre joves, un dels moments sense cap dubte més màgics, és el que es crea quan “regalem idees”, quan dediquem temps i pensament no pas a generar idees per al nostre projecte, sinó que les pensem per als altres i els les regalem com a tresor que són. He vist valorar una petita idea rebuda com si d’una joia es tractés.
I aquesta és una expressió de generositat necessària per a qualsevol emprenedor.La mirada genuïna, entusiasta i il.lusionada que té una persona que està en procés de tirar endavant un projecte, el fa especialment creatiu per a generar idees pròpies però també per a d’altres emprenedors. Compartir-les, explicar-les i regalar-les esdevé un dels actes de generositat més rics tant si n’ets emissor com receptor.


Els nous moviments “CO” que posen èmfasi en la cooperació, la col.laboració i la cocreació, el coworking es basen en el valor fonamental de la generositat que esdevé un puntal de l’emprenedoria.

La GENEROSIDAD
La persona generosa es aquella que experimenta gusto y placer por compartir objetos, pensamientos, ideas, tiempo y sentimientos con otros.
Atribuimos el valor de la generosidad al voluntariado y a la solidaridad, porque posiblemente es una de sus expresiones más visibles.
Puesto que este bloc pone el foco en el tema del emprendimiento, quisiera destacar este valor en una de las maneras de entender esta actitud humana que vive y crece a partir del entusiasmo.
Jamás como ahora había apreciado la generosidad del saber, la generosidad del compartir ideas. Soy consciente de que explicada de esta forma, resulta mucho menos glamurosa que cuando la asociamos a la solidaridad, pero es absolutamente necesaria para aquellas personas que necesitan buscar, compartir y conocer nuevas ideas para avanzar con sus proyectos.
Cuando entrenamos la creatividad entre maestros, emprendedores, entre jóvenes, uno de los momentos más mágicos sucede cuando nos “regalamos ideas”. Cuando dedicamos tiempo y pensamiento no sólo a generar ideas para nuestro propio proyecto, sino que las pensamos para otros y se las regalamos como tesoro que son. He visto valorar una pequeña idea recibida como si de una joya se tratara.
Y ésta es una expresión de generosidad necesaria para cualquier emprendedor. La mirada genuina, entusiasta e ilusionada que tiene una persona que está en proceso de iniciar un proyecto, le hace especialmente creativo para generar ideas propias pero también para otros emprendedores. Compartirlas, explicarlas y regalarlas resulta uno de los  actos de generosidad más ricos, tanto si eres su emisor como su receptor.

Los nuevos movimientos  “CO” ponen énfasis en la cooperación, la colaboración, la cocreación, el coworking y se basan en el valor fundamental de la generosidad que se sitúa como pilar fundamental del emprendimiento.