L’ADAPTABILITAT #VALORSDEMPRENDRE

L’ADAPTABILITAT #VALORSDEMPRENDRE

L’ADAPTABILITAT: En biologia es fa servir aquesta paraula per descriure el que fan els diferents organismes per respondre a les pressions de l’ambient. Les persones també tenim necessitat de ser flexibles per aconseguir acceptar els canvis inevitables que passen al nostre voltant. L’adaptabilitat és un valor relacionat amb la flexibilitat, la tolerància i la capacitat d’acceptar noves idees fets o situacions diferents. La desadaptació i la rigidesa estarien en l’extrem oposat d’aquest valor. Un valor del tot necessari en un moment tant canviant.

“No sobreviu l’espècie més forta ni la més intel.ligent, sinó la que respon millor al canvi” 
Charles Darwin


L’emprenedor i l’adaptabilitat:

– ADAPTABILITAT A L’OPINIÓ DELS ALTRES:Potser la meva idea no és tant bona com a mi em semblava….
– ADAPTABILITAT A LA DISPONIBILITAT DE RECURSOS: Què puc fer amb el que tinc?
– ADAPTABILITAT A LA INCERTESA: Tinc encàrrecs pels propers dos mesos, i després?……
– ADAPTABILITAT AL TREBALL EN XARXA:  Col.laboro amb d’altres professionals, adaptació als ritmes de treball, a noves maneres de treballar, o noves idees……

ADAPTABILIDAD: En biología se utiliza esta palabra para describir cómo los organismos responden a las presiones del ambiente. Las personas tenemos también necesidad de ser flexibles para conseguir aceptar los inevitables cambios que suceden a nuestro alrededor. La adaptabilidad es un valor relacionado con la flexibilidad, la tolerancia y la capacidad de aceptar nuevas ideas o situaciones distintas. La desadaptación o la rigidez estarían en el extremo opuesto a este valor. Un valor necesario en momentos de tanto cambio.


“No sobrevive la especie más fuerte, ni la más inteligente, sinó la que mejor responde al cambio”. 
Charles Darwin.


El emprendedor y la adaptabilidad:

– ADAPTABILIDAD A LA OPINIÓN DE OTROS: ¿Quizás mi idea no es tan buena cómo me parecía?
– ADAPTABILIDAD A LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS: ¿Qué puedo hacer con lo que tengo?
– ADAPATABILIDAD A LA INCERTIDUMBRE:Tengo encargos para los dos próximos meses, ¿y después?
– ADAPTABILIDAD AL TRABAJO EN RED: Colaboro con otros profesionales, adaptación a ritmos de trabajo, a nuevas formas de trabajo, a nuevas ideas…..