L’esport de la creativitat en la trialtló de l’emprenedoria

L’esport de la creativitat en la trialtló de l’emprenedoria

Encara que ens costi de creure, som creatius per naturalesa, la creativitat és un procés de pensament que ens ajuda a generar idees. Per tant, la lògica ens diu que si aprenem a pensar millor, tindrem millors ideesI d’això justament es tracta. Per què un emprenedor necessita practicar aquest esport?
Per disposar d’una idea de negoci: de seguida imaginem que un emprenedor tindrà èxit si té una bona idea de negoci, i per tant és aquí on ha de posar en joc la seva creativitat. Cito en Fernado  Trias de Bes en el seu “llibre negre de l’emprenedor”, quan diu, contràriament al que moltes vegades pensem,   que “la idea no té importància, el que és important és la forma de la idea”. Podem i hem de fer un gran esforç perquè el nostre negoci pivoti sobre una idea original, possible i creativa, però com diu l’autor, això no ens garanteix que hagi de funcionar.
Per fer funcionar tot el procés: ser capaços de posar tota la nostra creativitat en joc en la posada en funcionament de la nostra idea de negoci, serà el millor camí per fer-la funcionar. Com fer-ho per donar-nos a conèixer al nostre públic?, com aconseguir organitzar correctament tot el funcionament de l’empresa? Com trobar un model de negoci que sigui diferent al que és conegut en el sector?…..
Com s’entrena la creativitat?
1-      Desfent-nos d’alguns mites i barreres de la creativitat:
·         La rutina:Com diu Daniel Golemman en el seu llibre “El espíritu creativo” el problema és que patim moltes vegades de “psicoesclerosis” un terme que utilitza amb humor per definir que les nostres actituds es van endurint fruit de repetir-les i com a conseqüència de les rutines.
·         L’autocrítica:En enuncia una altra barrera que és la nostra veu crítica interior que ens autocensura; i per útlim la frustració que sorgeix quan busquem idees i aquestes no surten. Aquesta frustració ens predisposa a l’abandoment. De fet moltes vegades no trobem solucions als problemes, no tant perquè aquests no en tinguin sinó perquè ens rendim abans d’hora.
·         La creativitat és només pels creatius?Estem també convençuts que per ser creatius hem de tenir unes qualitats especials, com si es tractés d’una activitat d’elit. La realitat ens demostra, que més temps i esforç i entrenament dediquem a aprendre a generar idees, més i millor ens en sortim.
·         La creativitat no és bogeria. Associem sovint la creativitat amb la bogeria i també això s’allunya de la realitat. Tenim més idees quan més hem preparat el terreny, més informació hem buscat sobre un tema i més temps hem dedicat a pensar-hi, només aleshores es dóna aquell punt d’inspiració que ens sembla una mica màgic i boig perquè resulta difícil de controlar-lo.
·         Un altre mite a vèncer és el que ens fa creure que la creativitat va lligada al pensament vinculat l’ hemisferi dret del nostre cervell, quan en realitat, necessitem tant el pensament abstracte com el lògic per generar i portar a la pràctica totes les idees que facin més ric el nostre projecte empresarial.
2-      Tenint en compte algunes coses com:
·         TEMPS: cal aturar-se a pensar, donar-nos temps per fer anar les idees. Si emprenem en solitari, cal destinar una estona en la nostra organització horària per explorar noves idees. Si treballem amb un equip, és imprescindible acordar alguns espais de temps per destinar-los simplement a pensar.
·         ATREVIR-SE: atrevir-se a anar una mica més enllà del que està establert. Forçar el nostre pensament fins a trobar idees imaginatives. Les primeres idees són les menys originals, les que se li acudeixen a tothom. Si ens forcem a buscar més idees, les trobarem. Ser creatiu comporta un plus de risc, d’anar una mica més enllà del que està establert. Si encapçalem el nostre raonament amb
preguntes  del tipus “per què no…? “ o “i si…….?”  desafiarem els convencionalismes.
·         MENTALITAT OBERTA: es tracta de deixar-nos sorprendre, de mirar una mica més enllà del que coneixem. Aprendre d’altres realitats i d’altres móns.
·         DIVERTIR-NOScreant; si aconseguim que el fet de buscar i crear noves idees sigui una cosa estimulant per nosaltres, trobarem el temps, ens atrevirem, anirem més enllà….
3-      Aprenent algunes tècniques bàsiques:
Hi ha una gran quantitat de tècniques que ens ajuden a millorar la nostra creativitat. Però si no desfem mites i barreres i no creem les condicions propícies, no ens serviran de res aquestes tècniques.
Neuronilla.com aglutina excel·lents professionals del camp de la creativitat i recull en la seva web metodologies diverses, jocs i moltes tècniques que ens permetran millorar l’entrenament d’aquesta habilitat.
D’entre totes en desataco una per l’enorme contribució que fa en ajudar-nos a pensar de forma global. Parlo dels mapes mentals, el seu creador Tony Buzan ha escrit nombrosos llibres que ens ensenyen a construir aquesta eina tan efectiva i productiva.
Algunes de les seves principals característiques són:
·         Quan dibuixem una mapa mental, fem l’esforç de posar totes les idees en el paper i aconseguim deixar el nostre pensament lliure per generar-ne més.
·         A diferència de fer llistes, construir un mapa mental, provoca que totes idees es relacionin. Activa la memòria i la recerca de solucions.
·         Reprodueix la forma de pensar “normal” del nostre cervell d’una idea a l’altre i totes connectades.
·         Ens ajuda a desbloquejar la ment.
·         Com a emprenedors els podem fer servir en moltes ocasions, quan treballem la idea inicial de negoci, quan volem organitzar la nostra empresa, quan fem un mapa de la nostra web, quan dissenyem la nostra política de comunicació, quan volem fer una presentació, o liderar una reunió…..en definitiva es tracta no simplement d’una eina, sinó d’una forma de pensar que plasmem en un paper.
Tots els elements de la creativitat que hem vist fins aquí, són susceptibles de ser entrenats i a més amb molt bons resultats. Amb temps i ganes, aconseguirem que un dels esports bàsics d’aquesta triatló de l’emprenedoria ens impulsi a aconseguir més bons resultats en la cursa cap a la creació  i consolidació del nostre projecte.