Mentre estem a l’atur, treballem amb les idees!

Mentre estem a l’atur, treballem amb les idees!

Cada moment de la història posa en valor alguns conceptes i n’arracona d’altres. Mica en mica les circumnstàncies fan que determinades paraules siguin “les del moment” i d’altres quedin obsoletes i les associem a moments passats. Avui per exemple, les paraules èxit, luxe, alta rendibilitat, comoditat..ens resulten excessives i deixem d’utilitzar-les. Vull posar l’accent en dues paraules del moment i fujo expressament d’altres que resulten ja malsonants per l’excés d’ús i perquè són paraules que ens encallen i ens condueixen a un estat generalitzat de pessimisme.

Innovació i creativitat són les que he triat. Especialment les empreses en fan ús. Propiciar entorns creatius, desenvolupar projectes, donar temps a pensar-los i desenvolupar-los, aprofitar el potencial creatiu de totes les persones de l’organització, investigar noves maneres de fer i produir, …..La necessitat obliga a innovar i les empreses que disposen d’una bona intel.ligència contextual (aquella que practiquen els qui són capaços de convertir en oportunitats els canvis de l,entorn) en fan ús.


Però vull dedicar aquest post a parlar de la innovació i la creativitat, com a eines absolutament necessàries per aquelles persones que avui estan a l’atur, o per qualsevol persona que sigui susceptible d’estar-hi. O sigui una eina impresincible per a tohom.Proposo 3 eines:

1-Donem-nos temps per a  desenvolupar idees vinculades a les nostres habilitats o als nostres hobiees, o a descobrir coses que no funcionaven prou bé en el nostre lloc de treball anterior, o a trobar solucions per aquells clients que mai no acabaven d’estar satisfets  amb el que els oferia l’empresa.
La clau està en assignar TEMPS per pensar en idees. Perquè la creativitat no és res més que una manera de pensar.
2- Buscar idees originals
Hem d’aprendre a pensar de forma diferent, obrint la nostra ment a coses que ens sorprenguin, forçant relacions entre idees que aparentment no tenen res a veure. Utilitzar l’atzar com a font de generació de noves idees.
3- Transformar les idees en projectes
Qualsevol projecte neix d’una idea. La creativitat és una acte d’inspiració però sobretot de treball. Cal fer prototipus de les nostres idees, escriure-les sobre paper, ampliar-les, compartir-les canviar-les, en definitiva, treballar-les.Temps, idees originals i projectes són tres elements que ens ajudaran a avançar en el projecte més important que un té quan està a l’atur, TORNAR A TREBALLAR!