PAS A PAS PER EDUCAR el PENSAMENT VISUAL

PAS A PAS PER EDUCAR el PENSAMENT VISUAL

Si saps escriure saps dibuixar. No totes les persones que saben escriure tenen una lletra bonica i tanmateix escriuen. Quan anem depressa prenent apunts, per exemple o fent una llista de les coses que no hem d’oblidar no ens amoïna si hem fet bona lletra o no, l’objectiu és després entendre i recordar allò que hem escrit. Quan dibuixem som, en canvi, molt més exigents. Pensem que només tenen dret a dibuixar els més artistes i talentosos.

Avui parlo d’educar el pensament visual no només pels més petits sinó també pels que som adults. Dibuixar les idees que tenim, fer esquemes dels projectes que ens ocupen, prendre notes de les nostres idees amb gràfics o gargots, …ens ajuda a pensar, a crear i a compartir la informació. Quan escrivim i dibuixem en un paper millorem l’atenció i ens predisposem millor cap a la feina.

Potser aquest post fa uns anys tindria poc sentit perquè no hi havia massa maneres més d’escriure o dibuixar que no fos a través del llapis i el paper. Però avui la hiperconnectivitat fa que estiguem molt més habituats a teclejar que no pas a agafar un bolígraf, un llapis o un retolador i fer-ho sobre un paper.

Més activació cerebral, més concentració i enfocament al detall quan escrivim a mà o dibuixem però possiblement el que és més important és que aquesta activitat manual baixa el ritme dels estímuls, permet una activitat més pausada, ajuda a silenciar la ment i fomenta molt més la nostra capacitat de crear.

Així doncs reeduca la teva capacitat d’escriure i dibuixar i fomenta-la entre els més petits perquè és una excel·lent gimnàstica  mental que permet exercitar les capacitats visuals, motores i mentals. Podríem dir que escriure a mà ens fa una mica més llestos. Paradoxes dels avenços tecnològics