Category
Educació, Emprenedoria, Jocs per emprendre

És un material per treballar diferents dinàmiques relacionades tant amb la creativitat com amb l’emprenedoria.

Especialment dissenyat per incorporar-ho a l’educació primària Aconsegueix incorporar element de joc i motivació i ajuda a entrenar algunes habilitats pròpies de les persones emprenedores, especialment la creativitat, la comunicació i el treball en equip.

Disposa de fitxes amb rúbriques d’avaluació de cadascuna de les habilitats.

És molt recomanable com a recurs que pot acompanyar el moment de tutories o les matèries relacionades amb l’emprenedoria