Què significa ser una persona emprenedora?

Què significa ser una persona emprenedora?

Aquest video produit per PuntTV ens mostra una forma didàctica de poder explicar el significat de ser una persona emprenedora.
A través de 4 objectes que apareixen en la caixa, podem anar explicant als més petits,  que emprendre té a veure amb l’entusiasme i la passió que podem en les nostres fites, té a veure amb la capacitat de buscar, trobar i portar a terme idees originals, diferents i per últim, amb la capacitat que tinguem d’organitzar tots els passos a seguir per fer realitat allò que, d’entrada només són idees.