Saps com aprenem millor?

Saps com aprenem millor?

Tots i totes hem estat alumnes en una classe, en un curs, oients en una conferència…..Sabem molt bé què ens agrada i que no del professor/a o conferenciant que tenim davant.
Possiblement aprenem millor, quan el/la docent respecta el nostre estil d’aprenentatge i quan té en compte alguns aspectes bàsics:

  • Sap que és impossible mantenir l’atenció més de 20 minuts seguits si el qui l’escolta ho fa de forma passiva.
  • Sap que si aconsegueix despertar la curiositat entre els alumnes, aquests estaran molt més atents i per tant aprendran millor.
  • Sap que si aconsegueix emocionar, la comunicació serà molt més fluïda i per tant no només transmetrà coneixements sinó que aquesta conduirà a l’acció.
  • Sap que el bon humor, el petit joc, l’efecte sorpresa, tenen un efecte molt beneficiós sobre l’aprenentatge
  • Sap que si vivim experiències estimulants, automàticament es connecten més neurones en el nostre cervell, i que quantes més connexions hi ha, més aprenentatge es produeix i si ,a més,  aquesta experiència dura més estona, les connexions són més fortes.
  • Sap que aprendre no és  guardar a la memòria, sinó és sobretot saber recuperar, saber expressar, saber utilitzar, saber pensar i saber argumentar.
  • Sap que la motivació és la part fonamental de l’aprenentatge i que en canvi la por i l’estrés la impossibiliten.
Màgia, il.lusió, sorpresa, curiositat, joc, són elements imprescindibles que ens han d’ajudar a que les persones que tenim davant, aprenguin millor, siguin petits infants, siguin nens i nenes, joves adolescents, o persones adultes.
Sabem molt bé “què “hem d’explicar, si a més incorporem noves eines per millorar el nostre “com“, aconseguirem disfrutar i fer disfrutar d’un dels actes més bonics de la humanitat que és l‘EDUCACIÓ.

A tots i totes els i les professionals de l’educació MOLT BON INICI DE CURS!