Una bona manera d, aprendre: escolto i tuitejo

Una bona manera d, aprendre: escolto i tuitejo

Durant aquest mes d’octubre he tingut oportunitat d’escoltar nombrosos fòrums on s’ha reflexionat del dret i del revés sobre què vol dir EMPRENDRE i per què avui en parlem tant fins a fer-nos pesats.
Interessantíssimes reflexions de persones de diferents àmbtis (educatiu, social, econòmic,…) venen a coincidir en algunes coses fonamentals que voldria resumir en aquest post, manellevant algunes frases que he pogut recollir tuitejant allò que he escoltat.

I d’aquí ve el nom d’aquest post. Tuitejar m’ajuda a concentrar l’atenció en allò que escolto per tal de reproduir-ho de forma fidedigna, m’ajuda a buscar l’essència sense treure-ho de contexte i sobretot, em permet retenir-ho per aprendre-ho. No deixa de ser una nova manera de “prendre apunts”, amb l’agradable afegitó, que en fer-ho, puc compartir-ho. 


Algunes d’aquestes interessants reflexions:

 • Les 4 premisses d’un emprenedor: innovació, reptes, motivació i il.lusió“. Tatiana López. 
 • Sense fracàs no hi ha innovació. Si tenim por al fracàs, no innovarem“. A. Bassal 
 • La mala mar fa la barca forta“. A. Pont. 
 • Los emprendedores aportan a la sociedad arquetipos basados en la posibilidad y no en el “ya proveerán“. Francisco Longo 
 • Necesitamos emprendedores que creen valor, pero sobre todo, con valores“. Maravillas Rojo
 • La aptitud suma, la actitud multiplica y los valores fundamentan“. Antoni Abad
 • La por no et permet ser creativa“. Dolors Taulats
 • No se puede enseñar a ser feliz directamente. La felicidad siempre se acompaña de alguna actividad“. JA.Marina
 • Cuando tenemos un proyecto el mundo se vuelve significativo, y por lo tanto interesante“. JA Marina
 • El cerbro no es un vaso por llenar sino una luz por encender” Plutarco citado por Pericles
 • Hay que soñar para crecer y construir para emprender” Diego Slemenson
 • Valiente es aquel que ni la dificultad, ni el esfuerzo ni el miedo le impiden emprender“. JA Marina
 • La pasividad, el miedo y la pereza, matan la inteligencia“. JA Marina