Una eina per controlar la feina. Ajudem-los a organitzar-se (II)

Una eina per controlar la feina. Ajudem-los a organitzar-se (II)

En el darrer post vaig parlar del mètode GTD, un mètode de productivitat personal que pot ser de gran utilitat per ajudar els nens i els joves a organitzar-se millor.
De nou avui, manllevo del món empresarial una eina basada en “la gestió àgil de projectes” es tracta del MURAL KANBAN.

No és més que poder plasmar en un únic paper totes les tasques pendents, és una eina que permet donar visibilitat a totes les feines, controlar el treball en curs i a més genera motivació perquè es va veient l’evolució.

PREPARAR EL MURAL
En un full gran dibuixem 4  columnes, la primera d’elles serà  TASQUES per tots aquelles tasques que volguem controlar. Les altres tres columnes serien, PER FER, FENT, FET.
Subdividisons horitzontals: Per exemple, si en fem un per aquests 11 dies que falten abans no comencem el curs, podríem posar: preparar motxilla, preparar zona d’estudi, comprar llibres, folrar llibres, acabar deures (si n’hi ha més d’un, cada feina és una tasca)….
Cadascuna d’aquestes tasques és un pòst-it de colors diferents. Aquests post-its han de passar de columna a columna fins que la tasca estigui finalitzada.
mai no hi poden haver dos post-its en la columna “FENT”

Val la pena no defallir en l’intent d’ajudar a nens i joves a millorar en la seva organització i pensar que sempre podem millorar una situació, si els donem eines, els resultarà més fàcil.