Una mirada telescòpica i microscòpica al projecte

Una mirada telescòpica i microscòpica al projecte

Mirada microscòpica i telescòpicaLa filosofia Lean és un sistema de gestió àgil que busca eliminar tot allò que és innecessari i busca aprendre constantment del passos que anem donant quan tirem endavant un projecte. És un sistema molt útil especialment per als emprenedors que comencen o sezillament quan dins d’una organització volem implementar un projecte.

Tenim una idea, fem un prototipus que poguem mesurar, aprenem i tornem a iniciar el cicle. Tenir informació que ens permeti mesurar, aprendre i iterar (canviar) constitueixen l’essència de la metodologia Lean.

Una de les eines amb que treballa aquesta metodologia és el pensament visual. Tots els instruments que es fan servir en les estratègies lean tenen un component gràfic important. Tot allò que ens permeti veure i compartir de forma ràpida i global la informació esdevé un element imprescindible per a prendre decisions.

Possiblement el Model Canvas n’és el màxim exponent, però també els mapes mentals (entre d’altres) ens aporten aquesta visió de conjunt que facilita el procés d’aprenentatge i iteració.

Avui en comparteixo un que demana una mirada telescòpica, (a 5 anys vista on voldríem ser) i una mirada microscòpica (quines són les accions a realitzar en els propers 30 dies.

Per a una i altra mirada ens cal disposar d’indicadors (quina mesura ens farà pensar que anem pel bon camí) que ens permetin avaluar si avancem cap a bon port.

I si dibuixem un mapa de mirades abans de l’estiu? Seria una bona manera de tancar el curs. Endavant emprenedors/es!