febrer 2012

Una de les característiques que s'atribueixen als emprenedors és la seva capacitat per assumir riscos. Això és el que ens diuen molts llibres. No sé si aquesta és la millora manera per definir una de les virtuts o qualitats més necessàries, al meu entendre, per...

Un dels mestres de l'emprenedoria és, per a mi, José Antonio Marina. La paraula emprenedoria ha estat segrestada pel món empresarial, especialment en els darrers anys. És per això que el mot forma part del títol de bona part dels assatjos que parlen de la...

Darrera les vertiginoses xifres actuals de l'atur trobem històries laborals que s'assemblen; les històries personals són, en canvi ben diferent les unes de les altres i depenen de molts i diversos factors (emocionals, econòmics, familiars,...

Crec fermament en la formació com a mitja d’aprenentatge de coneixements, habilitats i sobretot actituds, vagi per endavant.Però dit això, voldria fer una reflexió sobre una nova manera d’aprendre. De fet la novetat  rau tant en la forma d’aprenentatge com en el lloc on trobem...

Mai no és tard per tenir un projecte; són moltes les persones que quan arriben a la tercera edat o s'hi acosten decideixen tirar endavant el seu REPTE PERSONAL, un projecte d'ordre familiar, social, polític,..aprendre un hobbie, tocar el piano, formar-se més, posar-se al dia...

APRENEM A SER CREATIUSHe descobert twitter des de fa relativament poc temps. Hi ha una cosa que em té del tot meravellada i és la generositat amb que gent especialitzada en diferents àmbits, comparteix el seu coneixement. M'agrada i m'agrada molt. Des...