març 2015

En aquests dearrers mesos he tingut l'oportunitat d'estar amb molts mestes inquiets i amb ganes d'aprendre noves maneres d'ensenyar i estimular la creativitat dels seus alumnes. Si fa uns anys costava trobar eines pedagògiques pensades per estimular aquesta habilitat humana, avui, trobem una gran quantitat de...