El vols?

Category
Emprenedoria

És una llibreta que permet entrenar habilitats emprenedores. Incopora infografies sobre les diferents habilitats, aporta qüestionaris d’autoavaluació i suggereix bibliografía recomanada per a cadascuna d’elles.

I sobretot és una llibreta i per tant deixa molt espai per prendre anotacions

Pots personalitzar la teva llibreta de manera que hi posis els entrenaments d’aquelles habilitats que més t’agradaria treballar.