Quadern per fer projectes

Al setembre surt al mercat un quadern per acompanyar equips de joves en la construcció de projectes. Pas a pas seran capaços de crear projectes del tot innovadors i aprendre a gestionar-los amb les eines més capdavanteres que s’utilitzen en entorns empresarials però que hem adaptat als entorns educatius.

Category
Educació, Emprenedoria, Jocs per emprendre, Llibres de text